Gian hàng tiêu chuẩn 9m2 (3mD x 3mR x 2.5C), chi tiết bao gồm như sau:

Đất trống trong nhà (tối thiểu 18m2) / Đất trống ngoài trời ( tối thiểu 27m2)

Gian hàng phải được dàn dựng bởi các nhà thầu chính thức