VIOE vietnam 2024

Ngành quang điện tử là một ngành công nghiệp quan trọng, có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, bao gồm: viễn thông, truyền thông, y tế, công nghiệp, quân sự,… Thị trường quang điện tử toàn cầu được dự báo sẽ đạt 2.500 tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR) là 8%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm:

  • Sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)
  • Nhu cầu ngày càng tăng về các thiết bị quang điện tử tiên tiến trong các lĩnh vực y tế, công nghiệp và quân sự
TÌM HIỂU THÊM

CƠ QUAN BẢO TRỢ:

Bộ Công Thương Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban quản lý khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Hội Công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh

Hiệp Hội Phát triển Công nghiệp Quang học Hàn Quốc

CƠ QUAN CHỈ ĐẠO:

  • UBND thành phố Hồ Chí Minh

CƠ QUAN CHỦ TRÌ:

Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh (CSID)

Trung tâm đào tạo Điện tử, Vi mạch bán dẫn (ESC)

Công ty Cổ phần Tổ chức Sự kiện và Hội chợ Toàn Cầu (Global Expo)

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC:

Công ty Triển lãm và XTTM Việt – Trung ( China)

Công ty TNHH Triển lãm và Hội nghị Shenzhen Leaders ( China)

Công ty TNHH J.WORLD LIGHTING